Dades d’interès

Institució local:

Ajuntament

Informatiu (VdM’Informa)

Cambra de Comerç:

Comerç/Consum

Diputació:

Comerç

Vilassar Ràdio:

Ràdio

TV de Vilassar de Mar:

Vilassar TV

VdM TV

 

 

Share
Share